วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2565

Cement Nakhon Nayok Province (ปูนซีเมนต์ นครนายก )

ปูนซีเมนต์ นครนายก

ร้านขายปูนซีเมนต์ราคา ถูกใน จังหวัดนครนายก
บทความนี้จะกล่าวถึง:  ปูนซีเมนต์ที่ขายใน จังหวัดนครนายก

ปูนซีเมนต์ นครนายก
ปูนซีเมนต์ นครนายก

นครนายก เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง (บางหน่วยงานจัดให้อยู่ในภาคตะวันออก) ของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นครั้งล่าสุดโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก พุทธศักราช 2489 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489

ภูมิศาสตร์ ของจังหวัดนครนายก

จังหวัดนี้ตั้งอยู่ที่ละติจูดที่ 14 องศาเหนือ และลองจิจูดที่ 101 องศาตะวันออก มีระยะทางจากจากกรุงเทพมหานครตามถนนรังสิต-นครนายก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305) ผ่านอำเภอองครักษ์ถึงจังหวัดนครนายก ระยะทาง 105 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 2,122 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 1,326,250 ไร่    สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบ ทางตอนเหนือและตะวันออกเป็นภูเขาสูงชันในเขตอำเภอบ้านนา อำเภอเมืองนครนายก และอำเภอปากพลี ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นเขตรอยต่อกับอีก 3 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี นครราชสีมา และปราจีนบุรี ซึ่งมีเทือกเขาติดต่อกับทิวเขาดงพญาเย็น มียอดเขาสูงที่สุดของจังหวัดคือ ยอดเขาเขียวมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,351 เมตร ส่วนทางตอนกลางและตอนใต้เป็นที่ราบอันกว้างใหญ่ เป็นส่วนหนึ่งของที่ราบสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาที่เรียกว่า "ที่ราบกรุงเทพฯ"ปูนซีเมนต์ นครนายก
ปูนซีเมนต์ นครนายก


ตลาดการแข่งขัน ปูนซีเมนต์ ในจังหวัดนครนายก

การหาซื้อปูนซีเมนต์ราคาส่งในจังหวัดนครนายก  นั้นโดยส่วนใหญ่แล้ว ปูนซีเมนต์ที่ใช้ในพื้นที่จังหวัดนครนายก นั้นจะมาจาก  โรงงานปูนซีเมนต์ที่สระบุรี   ไม่ว่าจะเป็นปูนซีเมนต์ตราช้าง   scg   ปูนซีเมนต์ตราทีพีไอ ปูนซีเมนต์ตรานกอินทรีย์   ปูนซีเมนต์ตราดอกบัว  3 - 4 Band ของปูนซีเมนต์ที่กล่าวมานั้นมีโรงงานผลิตอยู่ที่จังหวัดสระบุรี  ซึ่งร้านค้าขายส่งใน จังหวัดนครนายก ได้นำปูนซีเมนต์ของแต่ละยี่ห้อ  เข้ามาเก็บไว้ในโกดังของตัวเอง  และนำไปขายให้ลูกค้าในพื้นที่ของตัวเอง  ซึ่งตลาดการแข่งขันปูนซีเมนต์ในพื้นที่จังหวัดนครนายก  ก็ถือว่าแรงมาก   โดยเฉพาะ Modern Trade ในจังหวัดนครนายก มีการลดแลกแจกแถมราคาปูนซีเมนต์     ร้านค้าช่วงหรือร้านค้าส่งปูนซีเมนต์ในพื้นที่ก็ไม่แพ้กันทำการสร้างโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมลดค่าขนส่งมีต้นทุนของตัวเอง  ใครสามารถรีดต้นทุนของตัวเองให้ต่ำที่สุดก็จะได้เปรียบ ทำให้ลูกค้ามีทางเลือกในการตัดสินใจซื้อปูนซีเมนต์ราคาถูก ว่าจะว่าจะตัดสินใจซื้อปูนซีเมนต์จากที่ไหนซึ่งคุณภาพของแต่ละแบรนด์แต่ละแบรนด์ก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า  แต่ละครั้งเมื่อเทียบกันยี่ฮ้อ เดียวกัน  แล้วคุณภาพไม่ต่างกัน  เหมือนกันเลย ขึ้นอยู่กับราคาที่ลูกค้าจะได้ปลายทาง ว่าได้สักถุงละเท่าไหร่ แต่โดยส่วนใหญ่ร้านค้าส่งปูนซีเมนต์ราคาถูกในจังหวัดนครนายก จะพยายามขายปูนซีเมนต์ในราคาเต็มเที่ยว   เช่นถ้าเป็น 6 ล้อก็จะขนส่ง 200 ลูกหรือประมาณ 10 ตัน  ถ้าเป็นสิบล้อก็ประมาณ 17 ตัน 340 ถุง  ปูนซีเมนต์จะทำการจัดส่งจากโรงงานใหญ่ที่สระบุรี โดยที่ไม่ต้องผ่านโกดังเก็บสินค้าแล้วก็ส่งไปถึงหน้างานของลูกค้า โดยตรงทำให้ทางร้านค้าขายส่งปูนซีเมนต์ลดต้นทุนในการจัดเก็บต่างๆลดต้นทุนในการดูแลรักษา ทำให้สามารถขายปูนซีเมนต์ในราคาถูกจริงๆให้แก่ลูกค้าปลายทางของร้านส่งนั้นๆ 


ปูนซีเมนต์ นครนายก
ปูนซีเมนต์ นครนายก

ปูนซีเมนต์ที่นิยมในจังหวัดนครนายก


  จริงๆแล้วในประเทศไทยนี้มีการผลิตปูนซีเมนต์อยู่ไม่กี่ยี่ห้อ เช่นปูนซีเมนต์ตราช้างหรือ scg  

ปูนซีเมนต์ตราทีพีไอ  ปูนซีเมนต์ตราดอกบัว ปูนซีเมนต์ตรานกอินทรีย์  เอาไว้ ปูนซีเมนต์ทุกๆยี่ห้อที่กล่าวมานั้นล้วนแต่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือ มอก. ทั้งสิ้น  ถ้าถามใจผู้เขียน  ทุกๆแบรนด์สามารถใช้ได้หมดแต่ขึ้นอยู่กับว่าใช้ในงานอะไร ซึ่งต้องเลือกใช้ปูนซีเมนต์ ให้ตรงกับประเภทงานที่ใช้  เช่นต้องการนำปูนซีเมนต์ไปทำงานโครงสร้างที่แข็งแรงก็ต้องเลือกใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1  ของแบรนด์ไหนก็ได้ แล้วแต่ความเคยชินหรือความคุ้นเคยของช่างนั้นๆ  ยกตัวอย่างความต้องการปูนซีเมนต์ไปฉาบอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ  เราจะใช้ปูนฉาบทั่วไปไปฉาบอิฐมวลเบาไม่ได้ แต่ละแบนด์ก็มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปตามแบรนด์นั้นๆ  แต่คุณสมบัติยังคงเป็นตาม มอก. ทุกอย่าง และที่สำคัญต้องขึ้นอยู่กับความชำนาญของช่างว่ามีความนิยมหรือมีความคุ้นเคยกับปูนซีเมนต์ฉาบอิฐมวลเบายี่ห้อไหน   เพราะช่างจะรู้ดีว่าการใช้ปูนฉาบยี่ห้อที่ตัวเองเคยใช้จะสามารถทำงานได้รวดเร็วและรู้ส่วนผสมในการผสมปูนซีเมนต์ในการฉาบได้ดีจะรู้ส่วนผสม น้ำ ระยะเวลาในการปั่นหมาดหรือขั้นตอนต่างๆของปูนซีเมนต์ยี่ห้อนั้นๆดี     สรุปได้ว่าไม่มีปูนซีเมนต์ยี่ห้อไหนซึ่งดีกว่ายี่ห้อไหน  แตควรเลือกปูนซีเมนต์ที่ช่างหรือคนทำงานนิยม หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับปูนซีเมนต์ยี่ห้อนั้นๆจะทำให้งานที่ออกมา มีคุณภาพ


ปูนซีเมนต์ นครนายก
ปูนซีเมนต์ นครนายก


จัดส่งปูนซีเมนต์ราคาถูก ไปให้ลูกค้า ในจังหวัดนครนายก


จังหวัดนครนายก  เป็นเมืองใหญ่ซึ่งไม่มีปัญหาด้านการจราจรติดขัดการขนส่งรถลาก็สามารถวิ่งได้สะดวกทีมงานปูนซีเมนต์ราคาถูก 

สามารถจัดส่งปูนซีเมนต์เข้าไปในพื้นที่จังหวัดนครนายก  ได้โดยรถ 6 ล้อ ปูนซีเมนต์บรรทุก 200 ถุง   รถ  10 ล้อ บรรทุก  340 ถุง  

 และรถเทรลเลอร์สามารถบรรทุกปูนซีเมนต์ได้ 30 ตัน ประมาณ 600 ถุง ไม่ว่าจะเป็นอำเภอจังหวัดนครนายก    อำเภอเมืองนครนกยก  อำเภอบ้านนา    อำเภอปากพลี   อำเภอองค์รักษ์  เราก็สามารถจัดส่งปูนซีเมนต์ เข้าไปในพื้นที่ได้ครอบคลุม 


ปูนซีเมนต์ นครนายก
ปูนซีเมนต์ นครนายก


โครงการในจังหวัดนครนายก   ที่เลือกใช้ปูนซีเมนต์ราคาถูกกับบริษัทของเรา 

ขอบคุณคุณ ชานนท์ ที่ใช้ปูนซีเมนต์ราคาถูกของบริษัทเราซึ่งจัดส่งในพื้นที่จังหวัดนครนายก  ลูกค้าใช้เต็มเที่ยวแค่ 200 จัดส่ง  ให้ลูกค้าจนถึงหน้างานเลยทีเดียว ลูกค้าใช้ปูนฉาบอิฐมวลเบาตรานกอินทรีย์  จัดส่งถึงหน้างานเรียบร้อยแล้วนะครับ


ปูนซีเมนต์ นครนายก
ปูนซีเมนต์ นครนายก

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559,081-549-5666,  081-493-5569,  081-4935452,  081-466-5665


เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์อื่นๆ  และผลงานขายของเราได้ที่

ผลิตภัณฑ์ ปูนซีเมนต์ราคาถูก 

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่

https://trich.co.th/plastering-different-surfaces/

ผลิตภัณฑ์ ปูนซีเมนต์

http://xn--12cfu4bgobn0dwa9nb6a5cl7hsj.blogspot.com/

https://www.facebook.com/CementTel0890795722/


ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ของความสำเร็จของลูกค้าทุกคนครับ

ติดต่อสั่งซื้อปูนซีเมนต์ราคาถูก ของเราได้ 02 988 5559, 089 0795722

หรือ IDline: @TRICH (มี@ ข้างน้านะค่ะ)


"ความพอใจของลูกค้า คือที่มาของเรา"

#ปูนซีเมนต์ราคาถูก สุขสวัสดิ์    #ปูนซีเมนต์ราคาถูกพระสมุทรเจดีย์ 

จัดส่ง #ปูนซีเมนต์ราคาถูกมีนบุรี #ปูนซีเมนต์ราคาถูกหนองจอก #ปูนซีเมนต์ราคาถูกคลองสามวา#ปูนซีเมนต์ราคาถูกรามอินทรา #ปูนซีเมนต์ราคาถูกลำลูกกา #ปูนซีเมนต์ราคาถูกปทุมธานี  

#ปูนซีเมนต์สายไหมวัชรพล 

#ปูนซีเมนต์ราคาถูกรังสิต หลองหลวง 

 #ปูนซีเมนต์ราคาถูกวังน้อย  #ปูนซีเมนต์ราคาถูกอยุธยา  #ปูนซีเมนต์ราคาถูกบางประอิน #ปูนซีเมนต์ราคาถูกกรุงเทพ  #ปูนซีเมนต์ราคาถูกสมุทรปราการ   #ปูนซีเมนต์ราคาถูกสมุทรสาคร พระราม2 

#ปูนซีเมนต์ราคาถูก พระราม3 #ปูนซีเมนต์ราคาถูกพระราม 4  #ปูนซีเมนต์ราคาถูกพระราม 5  #ปูนซีเมนต์ราคาถูกนนทบุรี #ปูนซีเมนต์ราคาถูกบางใหญ่ 

#ปูนซีเมนต์ราคาถูกบางพลี  #ปูนซีเมนต์ราคาถูกบางเขน  #ปูนซีเมนต์ราคาถูกลาดกระบัง 

#ปูนซีเมนต์ราคาถูกฉะเชิงเทรา  #ปูนซีเมนต์ราคาถูกบางน้ำเปรียว #ปูนซีเมนต์ราคาถูกหลองหลวง  #ปูนซีเมนต์ราคาถูกศรีนครินทร์ #ปูนซีเมนต์ราคาถูกบางพลี  #ปูนซีเมนต์ราคาถูกบางใหญ่ #ปูนซีเมนต์ราคาถูกบ้านโพธิ์ 

#ปูนซีเมนต์ราคาถูกสุขุมวิท #ปูนซีเมนต์ราคาถูกคลองเตย  #ปูนซีเมนต์ราคาถูกสามเสน  #ปูนซีเมนต์ราคาถูกสายไหม  #ปูนซีเมนต์ราคาถูก #บางเขน  #ปูนซีเมนต์ราคาถูกคลองสามวา

#ปูนซีเมนต์ราคาถูกนิมิตรใหม่  #ปูนซีเมนต์ราคาถูกพัฒนาการ     #ปูนซีเมนต์ราคาถูกอยุธยา  #ปูนซีเมนต์ราคาถูกบางประอิน 

#ปูนซีเมนต์นครนายก #ปูนซีเมนต์บางน้ำเปรี้ยว #ปูนซีเมนต์บางใหญ่  #ปูนซีเมนต์สวนหลวง ร . 9 


ขอบคุณที่มา : บริษัท ทีริช คอนสทรัคชั่น (ไทยแลนด์)

จัดทำบทความโดย: ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม