ปูนซีเมนต์ตราลูกดิ่ง

บริษัท ควิก โคท โปรดักส์ จำกัด
    
เริ่มดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 มีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นเพื่อให้ได้ผลิตผลิตภัณฑ์ปูนสำเร็จรูปที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพ บริษัทจึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตและให้ความสำคัญในด้านการค้นคว้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเพื่อการใช้งานอย่างเหมาะสม ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับเหมาก่อสร้างและเจ้าของอาคาร ตลอดจนการบริการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วเที่ยงตรงตามกำหนดจนเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำในกลุ่มธุรกิจการก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งเหล่าบุคคลากรในวงการก่อสร้างภายใต้ปรัชญาที่ว่า  "ควิกโคท...... ผู้รู้จริงด้านปูนก่อฉาบอิฐมวลเบาของไทย"

ปูนซีเมนต์ฉาบอิฐมวลเบา

CP0001.ปูนฉาบอิฐมวลเบา ตราลูกดิ่ง


คุณสมบัติด้านวิศวกรรม         
                                     
1.ผลิตตามมาตรฐานปูนฉาบอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ
2. มีค่าความแข็งแรงตามมาตรฐานปูนฉาบ
3. มีค่าการยึดเกาะสูงกว่าปูนฉาบผสมเสร็จทั่วไป
4. มีสารกันความร้อน
5. มีความยืดหยุ่นตัวช่วยลดปัญหาผนังแตกร้าว
6. การเตรียมผนังต้องไม่ราดน้ำชุ่มมากเหมือนการใช้ปูนฉาบทั่วไป 
7. ปูนมีความเหนียวดี ฉาบง่าย นุ่มมือ ไม่เปลืองแรง
8. แห้งช้า ปั่นหน้าง่าย และไม่แตกร้าว ช่วยทำให้สามารถฉาบได้พื้นที่มากขึ้นต่อวัน
9. สามารถฉาบบางได้ถึง 0.5 ซ.ม.โดยการยึดเกาะและการทำงานยังง่ายปกติ สามารถฉาบหนาได้ถึง 1.5 ซ.ม. โดยไม่แตกร้าว
10. ผิวหน้ามีความละเอียด ทำให้ผนังเรียบเนียน
11. ราคาไม่แพงกว่าปูนฉาบผสมเสร็จทั่วไป เนื่องจากฉาบได้พื้นที่มากกว่า 
      ปูนฉาบ 1 ถุง ฉาบหนา 1 ซ.ม. เต็ม ได้พื้นที่ 2.8 

...................................................................................................................


ปูนซีเมนต์ ก่ออิฐมวลเบา

CP0007.ปูนก่ออิฐมวลเบา จิงโจ้ม่วง

คุณสมบัติด้านวิศวกรรม  

ปูนควิกโคท ตราจิงโจ้ม่วง เป็นปูนกาวก่ออิฐมวลเบา ชนิดก่อแบบแห้ง โดยไม่ต้องราดน้ำที่อิฐก่อนทำการก่อ เป็นปูนผสมเสร็จที่สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อผสมกับน้ำสะอาดตามสัดส่วนที่กำหนดโดยไม่ต้องผสมส่วนผสมใดๆอีก ผลิตเพื่อสำหรับใช้กับงานก่อผนังคอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะ มีคุณสมบัติพิเศษในการยึดเกาะสูง มีความเหนียว รับแรงได้เร็ว ไม่ร่วน มีเวลาในการแต่งแนวก่อก่อนแข็งตัว มีค่ากำลังรับแรงอัดที่ 28 วันไม่ต่ำกว่า 100 kg/cm2 และรับแรงดึงได้ ≥ 1.6 kg/cm2 สำหรับอิฐมวลเบาก่อผนังรับแรง (LOAD BEARING) ด้วยความหนาการก่อเพียง 2-3 ม.ม. เท่านั้น

ปูน 1 ถุง น้ำหนัก 40 กิโลกรัม 

ก่อผนังอิฐมวลเบา หนา 7.5 เซนติเมตร ได้พื้นที่ 26 ตารางเมตร และ

ก่อผนังอิฐมวลเบา หนา10 เซนติเมตร ได้พื้นที่ 19.5 ตารางเมตร


                         .................................................................................................................

                                                            ปูนซีเมนต์ฉาบผิวคอนกรีต

CP0003.ปูนฉาบผิวคอนกรีต ตราลูกดิ่งเขียวคุณสมบัติด้านวิศวกรรม  

ปูนฉาบผิวคอนกรีตควิกโคท ตราลูกดิ่งเขียว เป็นปูนฉาบที่ผลิตจากส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ TYPE I มวลผสมที่คัดเฉพาะหลายชนิด สารช่วยการยึดเกาะทำให้ได้ปูนฉาบผิวคอนกรีตที่ฉาบง่าย นุ่มลื่นมือ แห้งช้า เกาะติดแน่นกว่าปูนทั่วไป ลดปัญหาแตกร่อน ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

การฉาบ

ปูนฉาบผิวคอนกรีตควิกโคท ตราลูกดิ่ง สามารถฉาบแบบครั้งเดียว (ONECOAT) ใช้ปูนฉาบผิวคอนกรีต ตราลูกดิ่ง ฉาบกับผิวคอนกรีตได้โดยตรงให้ได้ความหนาที่ต้องการ และดำเนินขั้นตอนการปาดสามเหลี่ยมปั่นหน้า ลงฟองตามกรรมวิธี ในกรณีการฉาบปูนผิวคอนกรีตที่มีความหนามากกว่า 1 ซ.ม. เพื่อความประหยัดควรฉาบแบบรองพื้นและฉาบทับหน้าด้วยปูนฉาบควิกโคท โดยใช้ปูนฉาบผิวคอนกรีตควิกโคท ตราลูกดิ่ง ฉาบรองพื้นหน้า 3-5 มม. เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวประสานทิ้งปูนให้หมาดประมาณ 20-30 นาที แล้วฉาบทับด้วยปูนฉาบ ควิกโคทให้ได้ความหนาที่ต้องการและดำเนินขั้นตอนการปาดสามเหลี่ยมปั่นหน้า ลงฟองตามกรรมวิธีการฉาบปูนตามปกติ

ปูนฉาบผิวคอนกรีต 1 ถุง ฉาบหนา 1 ซ.ม.เต็ม ได้พื้นที่ 2.5 ตร.ม.

                                  ......................................................................................................


ปูนซีเมนต์ฉาบอิฐมอญ ตราถ้วยทอง

CP0027.ปูนฉาบอิฐมอญ ตราถ้วยทองคุณสมบัติด้านวิศวกรรม

ผลิตตามมาตรฐาน มอก.1776-2542 โดยเฉพาะ

มีค่าความแข็งแรงตามมาตรฐานปูนฉาบ
มีค่าการยึดเกาะสูงกว่าปูนฉาบผสมเสร็จทั่วไป
มีความยืดหยุ่นตัวช่วยลดปัญหาผนังแตกร้าว

1 การเตรียมผนังต้องไม่ราดน้ำชุ่มมากเหมือนการใช้ปูนฉาบทั่วไป 
2 ปูนมีความเหนียวดี ฉาบง่าย นุ่มมือ ไม่เปลืองแรง
3 แห้งช้า ปั่นหน้าง่าย และไม่แตกร้าว ช่วยทำให้สามารถฉาบได้พื้นที่มากขึ้นต่อวัน
4 สามารถฉาบบางได้ถึง 0.5 ซ.ม. โดยการยึดเกาะ และการทำงานยังง่ายปกติ สามารถฉาบหนาได้ถึง        0.5 ซ.ม. โดยไม่แตกร้าว
5 ผิวหน้ามีความละเอียด ทำให้ผนังเรียบเนียน
6 ราคาไม่แพงกว่าปูนฉาบผสมเสร็จทั่วไป เนื่องจากฉาบได้พื้นที่มาก
      
ปูนฉาบ 1 ถุง ฉาบหนา 1 ซ.ม. เต็ม ได้พื้นที่ 2.4 ตร.ม. 

...........................................................................................

ปูนซีเมนต์ ฉาบผิวบาง

CP0015/B.ปูนฉาบผิวบางควิกโคท ลูกดิ่งสีแดงปูนฉาบผิวบางควิกโคท CP0015/B ตราลูกดิ่งสีแดง

เป็นปูนฉาบแต่งผิวบางที่ผลิตจากส่วนผสมปูนซีเมนต์ขาว มอก.133-2518 มวลผสมที่คัดเฉพาะหลายชนิด สารช่วยการยึดเกาะชนิดพิเศษ โดยมีคุณสมบัติที่ฉาบตบแต่งแก้ไขพื้นผิวที่ทำการทาสีจริงแล้ว ผนังที่ผิวมีเม็ดทรายหยาบ ไม่เรียบเป็นคลื่น และแต่งผิวผนังเดิมที่ต้องการตบแต่งเพิ่มเติม โดยต้องการให้ผิวงานฉาบบางเรียบเนียนไม่มีทราย ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร 

การเตรียมพื้นที่ก่อนฉาบ

ทำความสะอาดพื้นผิวโดยใช้แปรงลวดหรืออุปกรณ์อื่นที่เหมาะสมขัดผิวเดิมทีต้องทำการแก้ไข เพื่อกำจัดคราบสิ่งสกปรก หรือคราบน้ำปูนออกให้สะอาด ในกรณีที่พื้นผิวทาสีเกิดการหลุดร่อน สีเสื่อมหมดอายุ หรือ ผิวสีมีความเงามัน เช่น สีน้ำมัน สีชิลด์ ต้องทำการลอกสีทุกครั้ง ก่อนฉาบให้ราดน้ำรอหมาดแห้งก่อนลงมือฉาบ 

การผสม

อัตราส่วน ปูน : น้ำ = 1 : 0.52-0.55 หรือให้มีความข้นเหลวพอเหมาะครั้งละ 1 กระป๋องปูน โดยใช้สว่านไฟฟ้าปั่นให้เนื้อเป็นครีม ไม่มีเม็ด โดยหลังผสมควรใช้ให้หมดภายในเวลา 40-60 นาที

การฉาบ

ปูนฉาบผิวบางควิกโคท ตราลูกดิ่งสีแดง สามารถฉาบแบบครั้งเดียว (ONECOAT) ฉาบทับผิวผนังได้โดยตรงโดยใช้เกรียงเหล็กฉาบแต่งผิวหน้าให้ได้ความหนาที่ต้องการประมาณ 1-2 mm. ในกรณีที่พื้นผิวเป็นคลื่นเป็นแอ่งให้ใช้ไม้สามเหลี่ยมหาระนาบเพื่อฉาบแต่ง เติมปูนให้ได้ระนาบตามที่ต้องการ เมื่อปูนเริ่มหมาดบริเวณรอยต่อของแนวเกรียงใช้แปรงสลัดน้ำให้ชุ่มเล็กน้อย และปรับความเรียบร้อยโดยใช้เกรียงเหล็กปาดหน้าซ้ำให้เรียบเสมอ ควรทิ้งให้ปูนแห้งประมาณ 4–6 ชั่วโมงแล้วจึงขัดแต่งด้วยกระดาษทรายได้ และใช้ฟองน้ำชุบน้ำพอหมาดทำความสะอาดฝุ่นแล้วทิ้งไว้ให้แห้งตามมาตรฐานก่อนการทาสี

ปูนฉาบ 1 ถุง ฉาบหนา 1-2 ม.ม. ได้พื้นที่ประมาณ 20-25 ตร.ม.


                        .....................................................................................................................
ปูนซีเมนต์ก่อสำเร็จรูป
CP0008.ปูนก่อสำเร็จรูป ตราลูกดิ่ง

ปูนก่อสำเร็จรูป ตราลูกดิ่ง เป็นปูนก่อผสมเสร็จที่สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อผสมกับน้ำสะอาดตามสัดส่วนที่กำหนดโดยไม่ต้องผสมส่วนผสมใดๆอีก ผลิตเพื่อสำหรับใช้กับงานก่อผนังทั่วไป เช่น อิฐมอญ อิฐซีเมนต์บล็อก และ อิฐขาวโดยเฉพาะ ผลิตจากส่วนผสมหลัก ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type I ตามมาตรฐาน มอก. 15/1-2547 และ ASTM C-150 มวลผสมคัดพิเศษหลายชนิด เช่น เม็ดทรายหยาบคัดขนาด เพิ่มสารเคมีช่วยการยึดเกาะทำให้ปูนก่อควิกโคทมีลักษณะเด่นพิเศษ เหนียว ก่อแน่นยึดติดกับอิฐดี แข็งแรง  เหมาะสำหรับงานคุณภาพ ต้องการงานรวดเร็ว สะดวก หน่วยงานสะอาด และลดพื้นที่การกองเก็บวัสดุ

                         ....................................................................................

..............................................................................................................


ขอบคุณที่มา : บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด

จัดทำบทความโดย: ก่อสร้างไทย ดอท คอม
วิศวกรออกแบบ :    (Civil Design Engineer)
สงวนลิขสิทธิ์บทความ  ห้ามนำไปเผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจาก ;ก่อสร้างไทยดอท คอม
ความทั้งหมดในเว็บนี้ สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539
ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทำผิดกฏหมายฐานละเมิดลิขสิทธิ์และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น