ปูนซีเมนต์ตราดอกบัว


ประวัติปูนซีเมนต์เอเชีย


ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2530-2533 เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ส่งผลให้อุตสาหกรรมการก่อสร้างเติบโตอย่างรวดเร็วตามไปด้วย ก่อให้เกิดโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนขึ้นเป็นจำนวนมาก จนกระทั่งทำให้กำลังการผลิตปูนซีเมนต์ภายในประเทศที่มีอยู่ในขณะนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการ ภาวะการขาดแคลนปูนซีเมนต์จึงเกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2532-2534 สร้างความเดือดร้อนให้แก่อุตสาหกรรมการก่อสร้างเป็นอย่างมาก และเริ่มส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาประเทศอีกด้วย รัฐบาลในขณะนั้นจึงได้เร่งแก้ไขปัญหาโดยการอนุญาตให้มีการนำเข้าปูนซีเมนต์จากต่างประเทศ และสนับสนุนให้ผู้ผลิตปูนซีเมนต์ในประเทศขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการก่อสร้างโรงงานปูนซีเมนต์โดยผู้ผลิตรายใหม่ๆ อีกด้วย

ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะสนองตอบความต้องการปูนซีเมนต์ของตลาดภายในประเทศ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน) จึงถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2532 โดยได้ทำการก่อสร้างโรงงานปูนซีเมนต์ขึ้นบนเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ ที่ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และได้เริ่มผลิตปูนซีเมนต์สนองตอบความต้องการของตลาดในประเทศตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา ด้วยกำลังการผลิต 2 ล้านเมตริกตันต่อปี

เนื่องจากปริมาณความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ภายในประเทศยังคงขยายตัวอย่างไม่หยุดยั้ง บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน) จึงได้ขยายกำลังการผลิตปูนซีเมนต์เพิ่มขึ้นอีก 3 ล้านเมตริกตัน โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างสายการผลิตที่สองขึ้นในปี พ.ศ. 2537 ภายในบริเวณเดียวกันกับโรงงานแห่งแรก และแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2540 ซึ่งทั้งสองสายการผลิตนี้ใช้กระบวนการผลิตแบบแห้ง (Dry Process)

บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่รายหนึ่งของประเทศ ปัจจุบันผลิตปูนซีเมนต์ออกจำหน่ายได้แก่123

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ได้แก่ i.work บัวแดง , i.pro บัวแดง เอ๊กซ์ตร้า
ปูนซีเมนต์ผสม ได้แก่ i.pro บัวเขียว i.pro บัวฟ้า i.pro บัวซูเปอร์
ปูนซีเมนต์สูตรพิเศษ สำหรับงานฉาบ ได้แก่ i.pro บัวส้ม
ปูนสำเร็จรูป ได้แก่ i.pro บัวมอร์ตาร์ มี 4 ประเภท
i.pro บัวมอร์ตาร์ : ฉาบทั่วไป
i.pro บัวมอร์ตาร์ : ก่อทั่วไป
i.pro บัวมอร์ตาร์ : ฉาบอิฐมวลเบา
i.pro บัวมอร์ตาร์ : ก่ออิฐมวลเบา
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3 ได้แก่ i.speed บัวดำ
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 5 ได้แก่ i.idro บัวฉลาม
ปูนซีเมนต์สำหรับงานขุดเจาะบ่อน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ i.tech Well Cement

ก้าวย่างแห่งการพัฒนา
23 สิงหาคม 2532

จดทะเบียนเป็นบริษัท จํากัด
30 เมษายน 2536

ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานผลิตปูนซีเมนต์จากกระทรวงอุตสาหกรรม มีกําลังการผลิตปีละ 2 ล้านเมตริกตัน
18 พฤษภาคม 2536


                                                               ปูนซีเมนต์ดอกบัวซุปเปอร์


i.proปูนซีเมนต์ และวัสดุประสาน
i.pro บัวซูเปอร์
i.pro บัวซูเปอร์  เป็นปูนซีเมนต์ผสม ที่ผลิตตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.80-2550 เป็นปูนซีเมนต์สูตรเข้ม ออกแบบและผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เนื้อปูนเข้มข้น เหนียวแน่น เพิ่มแรงยึดเกาะให้ความแข็งแรงทนทาน ไม่แตกร้าว หรือหลุดล่อน พร้อมกับให้คุณสมบัติที่เหนียวลื่น ก่อง่าย ฉาบง่าย เบาแรง ด้วยเนื้อปูนเพี่ยง 40 กก. สามารถทำงานได้เทียบเท่ากับปูนซีเมนต์ผสมทั่วไป 50 กก.
i.pro บัวซูเปอร์ เป็นปูนซีเมนต์ผสม ที่ผลิตตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.80-2550 เป็นปูนซีเมนต์สูตรเข้ม ออกแบบและผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เนื้อปูนเข้มข้น เหนียวแน่น เพิ่มแรงยึดเกาะให้ความแข็งแรงทนทาน ไม่แตกร้าว หรือหลุดล่อน พร้อมกับให้คุณสมบัติที่เหนียวลื่น ก่อง่าย ฉาบง่าย เบาแรง ด้วยเนื้อปูนเพี่ยง 40 กก. สามารถทำงานได้เทียบเท่ากับปูนซีเมนต์ผสมทั่วไป 50 กก.                                      .....................................................................................
                                                            ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1ปูนซีเมนต์ตราบัวแดง เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 15 เล่ม 1-2547 และมาตรฐานอเมริกัน ASTM C 150 TYPE 1


                                                                   
                                                ส่วนผสมในการใช้งาน ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1
                                         ....................................................................................

                                                                       ปูนซีเมนต์ดอกบัวเขียว
i.pro ดอกบัวเขียว
ปูนซีเมนต์ผสม
ปูนซีเมนต์ผสมตราบัวเขียว เป็นปูนซีเมนต์ผสมผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 80-2550

คำแนะนำการใช้งาน ปูนซีเมนต์ดอกบัวเขียว
............................................................................................................................................


ขอบคุณที่มา : บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชียร์ จำกัด (มหาชน)
จัดทำบทความโดย: ก่อสร้างไทย ดอท คอม
วิศวกรออกแบบ :    (Civil Design Engineer)
สงวนลิขสิทธิ์บทความ  ห้ามนำไปเผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจาก ;ก่อสร้างไทยดอท คอม
ความทั้งหมดในเว็บนี้ สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539
ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทำผิดกฏหมายฐานละเมิดลิขสิทธิ์และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมายไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น