วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ปูนซีเมนต์และการประยุกต์ใช้งาน

ปูนซีเมนต์และการประยุกต์ใช้งาน

นอกจากคุณภาพของปูนซีเมนต์ที่ดีและได้มาตรฐานแล้ว การเลือกประเภทของปูนซีเมนต์ให้เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้งานนั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกัน เพราะจะประหยัดทั้งค่าใช้จ่าย  ระยะเวลา และการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาเนื่องจากการใช้งานปูนซีเมนต์ไม่ถูกประเภทได้การจำแนกประเภทของปูนต์ซีเมนต์  สามารถจำแนกประเภทของปูนซีเมนต์ตามลักษณะการใช้งาน ออกเป็น 3 กลุ่่มหลักๆได้แก่

1. ปูนซีเมนต์สำหรับงานโครงสร้างและงานหล่อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น ปูนแดงทีพีไอ , ปูนทีพีไอรับกำลังอัดเร็ว,ปูนทีพีไอทนซัลเฟตสูง,
ปูนตราทีพีไอ ทนน้ำเค็ม  ดินเค็ม , เป็นต้น    ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (Portland Cement)  ตาม มอก. 15 เล่ม 1 : แบ่งเป็น 5 ประเภท
และ ASTM C 150 : แบ่งเป็น 8 ประเภทโดยเพิ่มประเภท 1A, 2A, และ3A
 2. ปูนซีเมนต์สำหรับงานก่อ งานฉาบ เช่น ปูนเขียวทีพีไอ, ปูนเขียวตราลูกโลก, ปูนสำเร็จรูปตราทีพีไอ สูตรต่างๆ
 ปูนซีเมนต์สำหรับงาน ก่อ-ฉาบ-เท    ต้องได้รับตามมารฐานตาม มอก. 80
 ปูนซีเมนต์สำหรับงานฉาบ ต้องได้รับมาตรฐาน ASTM C 91
3.  ปูนซีเมนต์สำหรับงานพิเศษ เช่น ปูนซีเมนต์ทีพีไอขุดเจาะน้ำมัน ,ปูนซีเมนต์ขาวตราทีพีไอ

....................................................................................................................

จัดทำบทความโดย: ก่อสร้างไทย ดอท คอม
วิศวกรออกแบบ :    (Civil Design Engineer)
สงวนลิขสิทธิ์บทความ  ห้ามนำไปเผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจาก ;ก่อสร้างไทยดอท คอม
ความทั้งหมดในเว็บนี้ สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539
ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทำผิดกฏหมายฐานละเมิดลิขสิทธิ์และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น